Tippmix Cápák

Sportfogadás Felsőfokon

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az Alfariva Kft (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett tippmixcapak.hu internetes címen elérhető honlap, valamint bármely általa üzemeltetett közösségi felület – mint a facebook.com/tippmixcapakhu/ – (továbbiakban együtt: Tippmix Cápák) bármely oldalának megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

I. A felhasználási feltételek tartalma
1. Jelen szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tippmix Cápák oldalain elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2. Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2017.04.15.
3. Felhasználónak vagy Előfizetőnek (továbbiakban együtt: Felhasználó) minősül a Tippmix Cápák weboldal, valamint bármely közösségi felületének látogatója, illetőleg mindenki, aki a Tippmix Cápák bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatásának használatát megkezdi, vagy azokat megismeri, úgy elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.
4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosíthassa. A Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételek módosításáról és a módosítás hatálybalépésének napjáról a honlapján való közzététellel értesíti a Felhasználót.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltató szolgáltatásait csak 18. életévét betöltött Felhasználó veheti igénybe, amiről a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a tagsági jogviszonya létrejöttekor a Felhasználó nyilatkozatot tesz.
2. A Szolgáltató az általa üzemeltetett Tippmix Cápák oldalain sportfogadással foglalkozik. A Felhasználó megismerte, és magára nézve elfogadottnak tekinti, hogy a sportfogadás szerencsejáték, és ezáltal természetéből fakadóan kockázatos.
3. A Szolgáltató sportfogadással kapcsolatos oktatási anyagokat, véleményeket, elemzéseket tesz közzé a Tippmix Cápák oldalain és elérhető felületein. Ezek minden esetben a Szolgáltató személyes véleményét, meggyőződését, kialakított álláspontját tükrözik. Ezek semmilyen körülmények között nem tekinthetőek sportfogadásra felhívásnak. A Szolgáltató a felelősséget előre és teljes mértékben kizárja. A Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó döntéseiért csak és kizárólag ő tartozik helytállni, döntése következményeiért kizárólag saját maga tartozik felelősséggel, azok a Szolgáltatóra nem háríthatóak át.
4. Szolgáltató elérhetővé teszi sportfogadási tanácsadási tevékenységének múltbéli teljesítményét, ami támogatja a Felhasználó alaposabb tájékozódását, és ezáltal lehetővé teszi számára a körültekintő döntés meghozatalát. A Felhasználó megismerte, és magára nézve elfogadottnak tekinti, hogy múltbéli teljesítmények alapján nem lehet következtetést levonni a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

III. Felelősség

5. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő információk, elemzések, oktatási anyagok és adatok megbízható forrásból származzanak, amelyek azonban kizárólag tájékoztatásul szolgálnak a Felhasználó számára. A Szolgáltató sem felelősséget, sem garanciát nem vállal a Tippmix Cápák oldalain szereplő anyagok valóságtartalmáért, pontosságáért, és időszerűségéért, valamint teljességéért és esetleges módosulásáért.
6. A Szolgáltató semmilyen felelősségét nem vállal azokért a károkért, amelyek az oldalaival kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.
7. A Tippmix Cápák oldalain megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, vélemények, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
8. A Szolgáltató által üzemeltetett Tippmix Cápák oldalain megjelenő adatok, információk semmilyen körülmények között nem minősülnek sportfogadásra való ösztönzésnek, sportfogadási ajánlatnak, vagy felhívásnak, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltató egy adott sportesemény adott kimenetele mellett foglal állást.
9. Webhelyünk külső szolgáltatók (Google Analytics) által szolgáltatott cookie-kat használ annak érdekében, hogy látogatóinkról (demográfiai adatok, érdeklődési kör) több információ álljon rendelkezésünkre.